เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด

สถิติ sitemap
วันนี้ 54
เดือนนี้7,129
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)47,071
ทั้งหมด 244,745

camera_alt ภาพกิจกรรม/ภาพประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชำราก ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลชำราก ร่วมกับ เหล่ากาชาติ จ.ตราด ลงเยี่ยมบ้านผูัป่วยติดเตียง เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ ถุงยังชีพ...
ประชาสัมพันธ์ #โรคไข้เลือดออก พร้อมสารพัดเคล็ดลับรับมือกับยุงลาย
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชำราก ร่วมกันปรับพื้นที่และดำเนินการ ปลูกสมุนไพร ในโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28...
วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชำราก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำราก และ อสม. ออกดำเนินการเฝ้าระวัง โดยการพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 2...
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก พร้อมด้วยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ อาสาสมัครท้องถิ่นบริบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชำราก ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง...
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 "เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566"...
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลชำราก จัดประชุมผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชารตำบลชำราก และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลชำราก...
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร ป่าชายเลนที่ 1 จังหวัดตราด (ด่านเก่า) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย "โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต" พื้นที่แปลง ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้งานระบบ LPA สำหรับอปท
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
แบบประเมิน LPA ด้านที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
แบบประเมิน LPA ด้านที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
แบบประเมิน LPA ด้านที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
แบบประเมิน LPA ด้านที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2566 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ 1073
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จิตอาสา 3 มิ.ย.66
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ใส่กรอบหลุยส์
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook เทศบาลตำบลชำราก
facebook
Facebook เทศบาลตำบลชำราก

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
31/05/2566
31/05/2566
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
สน.บถ.
30/05/2566
31/05/2566
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
[กำหนดการฯ]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
30/05/2566
30/05/2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566
[กำหนดการฯ]
กค.
30/05/2566
30/05/2566
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ