เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
find_in_page กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม ปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file เอกสารการบรรยายพิเศษ การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์(โดยสำนักงาน ป.ป.ช.) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทาง Youtube poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แนวปฏิบัติ Dos & Don ่ts poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมเทศบาลตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file มาตรการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file เอกสารให้ความรู้การรับของขวัญหรือผลประโยชน์
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เอกสารให้ความรู้การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1