ด้วยความปรารถนาดีจาก
เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด