เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดตราด เรื่อง ให้ผู้มีเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีไปติดต่อขอรับเงินคืน
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีเด่น รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานครู ณ วันที่ 1 ต.ค.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาล(มาตรา10) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file คำสั่งกำหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.2 ต.ค.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ส่วนราชการของเทศบาลตำบลชำราก ลว. 2 ต.ค.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาลตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา16)
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา10) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร3ปี(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาลตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.เทศบาลและลูกจ้างประจำ สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศขยายกำหนดระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านระบบ Local MOOC poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ข้อกำหนด ว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาดิน-ลากซุง ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
1 - 20 (ทั้งหมด 330 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17