เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประเด็นคำถาม - คำตอบ (Q&A) การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบ LPA สำหรับอปท
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
find_in_page ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ขอประชาสัมพันธ์หากผู้พิการท่านใดสนใจสามารถส่งแบบกรอกประวัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo สำนักงานสถิติจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานสถิติจังหวัดตราด ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน สำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ณ วันที่ 1 เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ ฉบับ4 (เม.ย. - ก.ย.66)
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พ.ค. - ก.ย.66)
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลชำราก ประจำเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง ขยายกำหนดระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
1 - 20 (ทั้งหมด 287 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15