เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำราก ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทร. 039-510931 โทรสาร. 039-510932

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 125
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แบบถนนสายยุทธการชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตร.ถ.๖๐๐๔๔ จากสายยุทธการชารากถึงสายยุทธการชาราก บ้านชาราก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
description เอกสารส่วนที่ 1,2 (ในการเสนอราคา) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file การขยายระยะเวลาการผ่อนเวลาชำระหนี้ให้กับลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชำราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลชำราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชำราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2565(ฮ.ศ.1443) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง การขยายระยะเวลาการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
photo ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
1 - 20 (ทั้งหมด 180 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331