เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
group กองช่าง
นายวิชัย เกณิกานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนพดล สัมมา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวิชญ์พล กิจจานนท์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
น.ส.สุนิสา กุมภะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิคม วิรุฬปักษ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ว่าง
คนงาน
นางรุจิเรศ ทั่งทอง
พนักงานจ้างเหมา
นายศักดิ์สิทธิ์ ถือบุญ
พนักงานจ้างเหมา