เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
info ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายนา
ศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงบ้านปลายนา
ศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงบ้านปลายนา เป็นความริเริ่มของอาจารย์ศิริพงษ์ ศรีเมฆ ประธษนกลุ่มเกษตรฯที่ต้องการเรียนรู้ ทดลองปลูก-ขยายพันธ์ รวบรวมพันธ์พืชสวนครัวต่างๆเพื่อเป็นแหล่งพันธ์พืชสวนครัวให้ชาวบ้านนำไปขยายพันธ์ต่อที่บ้าน อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายนาได้ดำเนินการ คือ การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ที่ต้องการนำขยะมาเปลี่ยนเป็นของใช้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยได้ดำเนินการทำเป็นตัวอย่าง นำวัสดุเหลือใช้ วัสดุรีไซเคิล มาเปลี่ยนเป็นของใช้ภายในครัวเรือนให้มีมูลค่านับเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานและวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ
ภาพ