เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล (กรณีเทศบาลเป็นหน่วยดำเนินการ)
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 9
แนวทางการโอน ย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 6
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 6
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 6
คู่มือการจัดทำและขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเครื่องแต่งกาย
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 8
แนวทางปฏิบัติการมอบอำนาจตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 10
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 7