เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
folder งานสภา
insert_drive_file เรียกประชุม และเชิญประชุม สมัยที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file เรียกประชุม และเชิญประชุม สมัยที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เรียกประชุม และเชิญประชุม สมัยที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file กำหนดสมัยประชุม เรียกประชุม และการนัดประชุม ปี 65
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 66
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชำราก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชำราก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชำราก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ระเบียบสภาเทศบาลตำบลชำราก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลชำราก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
photo เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลชำราก เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลชำราก เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 แะลกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันที่ 17 ส.ค. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
1 - 20 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1 2 3