เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
รายละเอียด : รายชื่อผู้รับมอบดังนี้ 1. นางเสวียง ทั่งทอง 2. นางประทุม รัตนเพียร 3. นายจำเรียง หาญเหี้ยม 4. นางอรุณ จุลวิรัตน์ 5. นางวิลาวัลย์ หนูปก 6. นางช้อย บุญล้อม 7. นายจารึก มุสิกรัตน์ 8. นายกุญแจ อภิบาลศรี 9. นางเอียง มาประเทียบ
ผู้โพส : admin