ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๖๐๐๑๕ หมู่ที่ ๒ บ้านนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง