ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย
รายละเอียด : ✔️อัตราภาษีป้ายปี 2565 ปรับเพิ่ม ติดเท่าที่จำเป็นนะคะ ! ✔️เจ้าของป้ายรายใหม่ มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ป.1)ภายใน15วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย⏰ ✔️เจ้าของป้ายรายเก่า มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ป.1)ภายในเดือนมีนาคมของปี ✔️ภาษีป้ายเสียเป็นรายปี ขั้นต่ำ 200 บาท ✔️ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งปีแรก เสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้งจนถึงงวดสุดท้ายของปี ดังนี้ มกราคม-มีนาคม คิด100% เมษายน-มิถุนายน คิด75% กรกฎาคม-กันยายน คิด50% ตุลาคม-ธันวาคม คิด25% ✔️อัตราภาษีป้าย (บาท/500ตารางเซนติเมตร)
ชื่อไฟล์ : C7nKDJRFri104924.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : skuOlN7Fri104942.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้