ชื่อเรื่อง : การขยายระยะเวลาการผ่อนเวลาชำระหนี้ให้กับลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ
ชื่อไฟล์ : WFUmFLETue24050.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : การขยายระยะเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3